Spiritualiteit

Spiritus is Latijn voor ‘de geest’ en heeft volgens Wikipedia te maken met religie, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke, innerlijke ervaring. Spiritualiteit staat voor mij voor het bewustzijn van wie je bent, waar je vandaan komt en wat je te doen hebt in dit leven. In dit blog vertel ik je over mijn ervaring van spiritualiteit.

Wat is spiritualiteit voor mij?
Bewustzijn, ontwikkeling, groei, een ontdekkingsreis.
Ik vind het lastig om spiritualiteit in woorden te omschrijven, aangezien het voor mij meer een gevoel en ervaring is. Spiritualiteit is voor mij het bewustzijn van wie ik ben, waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. Het bewustzijn dat ik een ziel ben, een soort licht en energiebundel, in een menselijk lichaam. Een ziel die reist en meerdere levens leeft, op aarde, maar misschien ook wel op andere planeten. En energie is er altijd. Door die manier van kijken is de ziel oneindig. Het menselijk lichaam is tijdelijk, maar de ziel blijft altijd bestaan en kan reizen en leeft velen leven lang.

Foto UnsplashManieren om je bewustzijn te vergroten
Dit bewustzijn is bij mij ontwikkeld door naar binnen te keren. Door steeds stiller te worden en alleen te zijn met mijzelf en mijn gedachten. Hierbij doe ik aan meditatie, yoga, wandelen in de natuur, reflecteren, schrijven en coaching. Ik ontdekte dat alles energie is, alles wat leeft, bestaat uit energie. Door dit bewustzijn ben ik mij er in het dagelijkse leven veel bewuster van wat ik met mijn energie doe en hoe ik dit laat beïnvloeden. Energie kan je zien als een trilling. Je ziet het misschien niet, maar het is wel meetbaar én voelbaar. Denk aan iemand met een fijne energie of positieve uitstraling. Door het bewustzijn te vergroten, gaat de trilling omhoog. Wat doe ik met mijn gedachten, mijn voeding, mijn dagindeling? Hoe zorg ik ervoor dat mijn batterij weer genoeg oplaadt? Waar besteed ik mijn energie aan? Iedere keuze die je maakt beïnvloed je systeem. En aangezien we allemaal verbonden zijn; verander de wereld, begin bij jezelf.

Één bron
Door middel van je gedachten kan je energie aantrekken (ook wel manifesteren genoemd) en afstoten. Hoe groter dit bewustzijn, hoe meer je je verbonden gaat voelen met alles en iedereen om je heen. Je gaat voelen dat dierbare overledenen nooit echt weg zijn, hun energie blijft altijd aanwezig. Je gaat voelen dat we het samen doen en je gesteund en begeleid wordt. Het bewustzijn dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Dat we allemaal vanuit dezelfde bron komen. Een bron van oneindige levensenergie. En dat we incarneren op de aarde of andere planeten om dat bewustzijn te ervaren en te vergroten. Als mens hebben we de kans om te creëren.

Manier van leven
Spiritualiteit kan je zien als een soort geloof, maar ik geloof tegelijkertijd dat in ieder geloof een kern van waarheid zit. Het belangrijkste voor mij is dat het gebaseerd is op liefde. De energie komt vanuit mijn optiek allemaal uit dezelfde bron. De een noemt dit God of Allah, geef het een naam. Deze energie zijn wij zelf. Het is het geheel van ons allemaal bij elkaar. De zielen op aarde, op andere planeten en de zielen in de zielenwereld/hemel. De dieren, de natuur. Deze energie is in mijn ogen liefde. Er is alleen maar liefde. Alleen in het menselijke aspect komen emoties om de hoek kijken. Onbeantwoorde liefde draait zich om naar haat, woede en jaloezie.

Foto UnsplashAngst rondom spiritualiteit
Er heerst veel angst rondom spiritualiteit. Angst voor geesten en het aantrekken van duistere energieën. Verhalen die zijn gecreëerd. In mijn ogen is er alleen maar liefde, maar zijn er wel zielen die vastzitten. Zielen die niet naar het licht zijn gegaan. Wanneer je zo’n ziel ervaart, kan je hulp aanroepen en de ziel helpen naar het licht te gaan.

Levensuitdagingen
Ik zie het leven als een uitdaging, een leerschool en een hele mooie reis. Ik geloof dat we voordat we incarneren op aarde, ons levensuitdagingen kiezen. We kiezen welke les we willen leren en welke mensen ons daarbij gaan helpen. Iedereen heeft een eigen zielengroep. Een groep zielen die altijd incarneren als je familie en een soort studiegroep waarmee je op hetzelfde level zit. In ieder leven kunnen deze rollen weer anders zijn.

Door dit bewustzijn kijk ik anders naar de uitdagingen die op mijn pad komen. Ik zie het niet meer als dingen die mij overkomen, maar als lessen waar ik (on)bewust voor heb gekozen. Ik zie het als mogelijkheden tot groei. Het leven is een mogelijkheid tot groei. En hierin hebben we altijd onze vrije wil. We mogen zelf kiezen hoe we hiermee omgaan. Via je intuïtie krijg je signalen en sturing, maar je beslist zelf of je hierop ingaat.

Iedere ziel heeft een eigen kracht/talent, die in alle levens hetzelfde is. Dat is jouw kern, jouw essentie. Wanneer je incarneert op aarde vergeet je dit allemaal weer. Je mag je dit weer gaan herinneren, wie je bent, waar je vandaan komt en wat je komt doen op aarde.

Hoe ervaar jij spiritualiteit?